Skip to content Skip to footer

Performanca e funeralit të varrimeve:
Maintalstraße 1
96247 Michelau in Oberfranken, Deutschland

Tel: +49 (0) 17 41 00 66 37
E-Mail: avnielezi@live.de
Internet: www.funerali.de

Sipas Përgjegjës të § 10 paragrafi 3 faqe interneti: Avni Elezi (adresa lartë).
Njoftimi i detyrimit: Pavarësisht kontrollit të kujdesshëm të supozojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme.

Janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura.

www.funerali.de nuk merr asnjë përgjegjësi për përshtatshmërinë, saktësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Të ballafaquar www.funerali.de ekip pretendimet e përgjegjësisë, të cilat i referohen materiale ose natyrës jomateriale të shkaktuara nga përdorimi ose mospërdorim të informacionit të paraqitur ose nga përdorimi i informacionit të gabuar dhe jo të plotë janë të përjashtuara.

Të gjitha ofertat nuk janë detyruese dhe pa detyrim!
www.funerali.de rezervon të drejtën për të ndryshuar një pjesë ose të gjithë ofertën pa paralajmërim të veçantë për të plotësuar të fshini apo publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

www.funerali.de është në ankth për t’u marrë parasysh në të gjitha botime të drejtat e autorit e grafika të përdorura, dokumenteve të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste, për të përdorur grafika e tij, dokumente të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste apo të përdorin grafike, dokumente të shëndoshë licencës pa, sekuenca video dhe tekste.

Te drejtat për çdo material të krijuar nga www.funerali.de mbeten vetëm me autorët e këtyre faqeve. Çdo dublikim ose përdorimin e grafika të tilla, dokumente të shëndoshë, sekuenca video dhe tekste të tjera në publikimet elektronike apo të shtypura nuk lejohet pa lejen e autorëve.

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë!

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637