Office

  1. Maintal Str 1, 96247 Michelau Deutschland
  2. Obere Klaus 278, 8970 Schladming
    Check Location

About Us

Experience the difference! Our professional funeral experience will meet your needs.
24/7 available!

Our services, make it ease your worries!

© Elezi Funeral {{Y}}. All rights reserved.

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë!

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637